Hvad ansøger du om?
Forbrugsadresse

Ejere

Nedtagning af vandmåler/Sløjfning af eksisterende vandstik
Hvad søger du til?


Nyt vandstik

Vandmåler


Sprinklerstik

Midlertidigt vand

Vedhæft tegninger over byggeriet

Fuldmagt


Novafos behandler som dataansvarlig personoplysninger om forbrugere for at kunne sørge for forsyning af drikkevand og afledning af spildevand for kunderne i Novafos.

De dataansvarlige selskaber er de 18 forsyningsselskaber, der har ansvaret for levering af drikkevand og afledning af spildevand i Novafos’ forsyningsområde.

De oplysninger, vi behandler, er bl.a. oplysninger om forbrugerens navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, personnummer, målernummer, betalingshistorik, brug af PBS, NemID og kundehenvendelser, der kræver sagsbehandling.

I enkelte tilfælde behandler vi endvidere oplysninger om rent private forhold på baggrund af forbrugerens egen henvendelse.

Vi behandler også oplysninger i form af cookies.

Der vil blive videregivet oplysninger mellem de forskellige selskaber i forbindelse med levering af forsyningsydelser fra selskaber til den samme forbruger. Herudover vil dine personoplysninger som hovedregel kun blive videregivet, hvis vi er forpligtet til det efter lovgivningen, eller du har givet samtykke hertil.

Vores hjemmeside er tilknyttet Google Analytics, men vi videregiver ikke informationer til tredjepart.

Du har efter persondataloven ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine oplysninger og til at klage til Datatilsynet. Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du rette skriftlig henvendelse til novafos@novafos.dk.